Tonsser - Terms of Service
Bruger og Partner Servicevilkår

Ved brug af Tonsser-Tjenesten, accepterer du (Brugeren eller Partneren) disse Servicevilkår. Læs følgende betingelser grundigt, før brug af Tonsser-Tjenesten. Hvis du ikke kan acceptere Servicevilkårene, så afstå fra brug af Tonsser-Tjenesten. Disse Servicevilkår er gældende for enhver brug af Tonsser-Tjenesten mellem en Partner og Brugeren. En mere detaljeret beskrivelse af Tonsser-Tjenesten, samt systemkrav, kan findes på tonsser.com. Hvis du registrerer dig som firma, organisation eller anden juridisk enhed, repræsenterer og garanterer du, at du er autoriseret til at binde enheden til disse servicevilkår.

1. Definitioner

“Partner” betyder en klub, et brand, eller lignende enhed, der har indgået en aftale med Tonsser, og som tilbyder dets indhold, erfaringer og brand tilhørsforhold til fordel for Spillere og Trænere gennem Tonsser-Tjenesten.

“Partner Repræsentant” betyder enhver fysisk eller juridisk enhed, der er juridisk forpligtet repræsentere Partneren, ved indgåelse af aftaler.

“Klub” betyder en fodbold enhed, bestående af forskellige hold, der spiller i officielt anerkendte ligaer, som er i stand til at forme et partnerskab med Tonsser.

“Tonsser” betyder Tonsser ApS Godthåbsvej 34 B, 2.sal 2000 København virksomheds ID 35472088 for Brugere registrerede på et hvilket som helst sted.

“Tonsser App” betyder enhver digital applikation kaldet Tonsser, leveret af Tonsser til fysiske og legale personer, til at oprette en fodbold profil eller tilstedeværelse ved at uploade indhold, resultater og registrering af præstationer, enten som Bruger eller Partner.

“Tonsser-Tjenesten” betyder både Tonsser App og Tonsser hjemmeside tonsser.com og andre yderligere beliggenheder, som nævnt på tonsser.com

“Bruger” betyder en fysisk eller juridisk person, der anvender Tonsser-Tjenesten, enten som spiller, træner, klub, talentspejder eller lignende enhed.

“Brugerindhold” betyder alting oprettet eller uploaded af en Bruger eller gjort tilgængeligt gennem Tonsser-Tjenesten af brugeren.

2. Beskrivelse af Tonsser-Tjenesten

2.1 Tonsser fungerer som mellemmand mellem Brugeren og Partnerne, og forsyner en platform hvor brugeren kan uploade præstationer, resultater, indhold og interagere med fællesskabet af brugere og partnere.

2.2. Partnerne giver oplysninger om eksklusive tilbud, nyheder og indhold gennem Tonsser-Tjenesten, herunder oplysninger om spillernes præstationer. Den måde, hvorpå partnere bruger deres medlemmers oplysninger på, kan være underlagt yderligere vilkår og betingelser for partnerne, som angivet i Tonsser-tjenesten. Når en bruger tildeler sig et hold, laver brugeren en juridisk bindende aftale om, at enhver partner har fuld adgang til deres præstationer og indhold, der leveres via Tonsser-tjenesten.

2.3. Når en bruger tilslutter sig til en bestemt Klub, laver Brugeren en bindende aftale med Klubben for at få ubegrænset adgang til deres resultater, præstationer og ethvert relevant indhold produceret af Brugeren.

3. Brugerkonti

3.1 For at kunne bruge Tonsser-tjenesten skal brugeren oprette en brugerkonto ved at følge registreringsvejledningen på Tonsser-tjenesten. Tonssers service oplysninger er personlige. Brugeren skal sikre, at alle brugerkontooplysninger og tilsvarende oplysninger, der kræves for at få adgang til Brugerens brugerkonto, holdes fortrolige og anvendes på en sikker måde, som ikke er tilgængelige for tredjemænd. En Bruger kan kun have en brugerkonto.

3.2 Hvis der opstår mistanke om, at en uautoriseret person er blevet opmærksom på Brugerens brugerkontooplysninger eller har adgang til Brugerens brugerkonto, skal Brugeren straks informere Tonsser om det. Brugeren skal være ansvarlig for enhver brug af Tonsser-tjenesten og enhver aktivitet under Brugerens brugerkonto.

3.3 For at kunne bruger Tonsser-tjenester skal brugeren indtaste gyldige og nøjagtige resultater efter deres bedste evne. Brugeren accepterer at overholde disse regler. Brugeren er ansvarlig for at holde deres oplysninger opdaterede og præcise for at kunne drage nytte af profilering eller fejring fra Partnere eller fra Tonsser.

3.4 Hvis en bruger ikke overholder disse brugsvilkår, kan Tonsser bruge sin skønsbeføjelse til at fjerne denne konto. Hvis en bruger vælger en identifikator for deres konto eller holdside forbeholder Tonsser sig ret til at redigere, fjerne eller genvinde det, hvis vi mener, at det er upassende (f.eks. Et brugernavn eller et holdnavn, der ikke har tæt tilknytning til en Brugers faktiske navn, klub eller niveau).

4. Klub Kontoer

4.1 For at kunne bruge Tonsser-tjenesten skal den relevante parterrepræsentant acceptere vilkårene for brug på Klubbens vegne. Ved at acceptere disse vilkår for brug accepterer partnerrepræsentanten på Klubbens vegne. Klubben er dermed bundet af aftalen.

4.2 Efter at have accepteret vilkårene for brug, skal klubben aktivere deres fællesskab af trænere, spillere og hold, og opfordre dem til at gøre brug af Tonsser-tjenesten.

4.3 Så snart 70% af Klubben er til stede på Tonsser, vil Klubben modtage forskellige fordele fra Tonsser, herunder men ikke begrænset til, en officiel Klub-side på Tonsser-tjenesten, data om Klubbens præstationer, en personlig account manager, ugentlige nyhedsbreve og personligt indhold.

4.4 Klubben vil kun modtage denne værdi regelmæssigt, hvis klubben og dens trænere og spillere er regelmæssigt aktive på Tonsser. Tonsser meddeler klubben, hvis mængden af data mindskes, og Tonsser-tjenesten ikke kan oprette indhold som følge heraf.

5. Andre Partnerkonti

5.1 For at kunne bruge Tonsser-tjenesten skal den relevante partnerrepræsentant acceptere brugsbetingelserne på vegne af Partneren. Ved at acceptere disse vilkår for brug, accepterer partnerrepræsentanten på vegne af Partneren selv. Partneren er dermed bundet af aftalen.

5.2 Ved accept af brugsbetingelserne skal partneren aktivere deres fællesskab af indflydelsesrige personer, spillere, trænere og andre enheder, og opfordre dem til at gøre brug af Tonsser-tjenesten.

5.3 Når det aftalte fællesskab er til stede på Tonsser, vil partneren da modtage forskellige fordele fra Tonsser, herunder men ikke begrænset til, en officiel partnerside på Tonsser-tjenesten, en personlige account manager, ugentlige nyhedsbreve og personligt indhold.

6. Anerkendelse af Talent

6.1 Ved brug af Tonsser-tjenester accepterer Brugeren, at deres oplysninger kan deles med relevante partnere for at blive profileret, sponsoreret, undersøgt eller til modtagelse af særlige tilbud eller muligheder.

6.2 Med denne aftale accepterer brugeren også, at Tonsser-tjenesten kun kan fremhæve spillere eller træneren, som Tonsser har specifik data på. Dette betyder, at bevisbyrden er på Brugeren for at sikre, at deres profil er opdateret og korrekt.

6.3 De muligheder, der er skabt for at fremhæve talent, er Tonssers fuldstændige skøn. Tonsser kan tage hensyn til brugerens data, sociale følgere, indhold, træner feedback eller andre foranstaltninger for at vurdere talent.

6.4 Tonsser har udviklet sine egne algoritmer til at vurdere talent. Disse algoritmer kan tilpasses og udvikles over tid, for at sikre, at dette forbliver en præcis vurdering af talent.

7. Brugergenereret Indhold

7.1 Brugere kan indsende, gemme, uploade og/eller bidrage (“Post”) indhold til Tonsser-tjenesten, herunder billeder, tekst og resultater (mål, assists, udskiftninger, kort eller lignede input).

7.2 Brugere bevarer alle rettigheder i, og er eneansvarlige for brugerindholdet, der er uploaded på Tonsser.

7.3 Ved indsendelse af brugerindhold på Tonsser, gives Tonsser-tjenesten en ikke-eksklusiv overdragelig, underlicensabel, royaltyfri, verdensomspændende licens til at bruge ethvert brugerindhold, som du uploader på eller i forbindelse med Tonsser.

7.4 Denne licens gælder for brugerens periode med at have en Tonsser-konto eller sletter brugerindhold. Dette tager ikke højde for brugerindhold, der er blevet delt af andre, herunder men ikke begrænset til Partnere, og Tonsser.

7.5 Tonsser og dets Partnere kan beholde og fortsætte med at bruge, gemme, vise, gengive, dele, ændre, udføre og distribuere enhver del af dit brugerindhold, som andre brugere har gemt eller delt gennem Tonsser. Desuden kan fjernet indhold fortsætte i sikkerhedskopier i en rimelig periode (men ikke tilgængelige for andre)

7.6 Tonsser er ikke ansvarlige for brugerindhold, og det tilslutter sig heller ikke nogen mening i brugerindhold. Vi forbeholder os retten til at fjerne og ændre brugerindhold af enhver grund, herunder brugerindhold, som vi mener overtræder disse vilkår.

7.7 Tonsser værdsætter feedback fra Brugere og Partnere, og vi er altid interesserede i at lære hvordan vi kan forbedre os og gøre Tonsser bedre. Hvis Brugere eller Partnere sender kommentarer, ideer eller feedback, forstår du, at vi frit kan bruge dette uden nogen begrænsninger eller kompensation. Vi er dog ikke forpligtet til at bruge kommentarer, ideer eller feedback, ligesom du ikke har nogen forpligtelse til at tilbyde dem.

7.8 Du har eneansvar for nøjagtigheden, kvaliteten, integriteten, lovligheden, pålideligheden, hensigtsmæssigheden og ejerskabet af intellektuel ejendomsrets eller ret til at bruge al uploadet data, du sender. Tonsser er ikke ansvarlig eller juridisk bundet til sletning, korrektion, ødelæggelse, skade, tab eller manglende lagring af uploaded data. Tonsser kan muligvis  forsøge at gendanne tabt data, men vi giver ingen garantier for genskabelse eller genoprettelse af tabt data.

7.9 Der er ingen tolerance for anstødeligt indhold eller stødende opførsel fra brugere. Hvis en bruger er fundet at handle på denne måde, suspenderes deres konto med øjeblikkelig virkning.

8. Intellektuel Ejendomsrettigheder

8.1 Alle intellektuelle ejendomsrettigheder i eller beslægtet med Tonsser-tjenesten og tilhørende dokumentation, samt alle dele og kopier heraf, forbliver udelukkende tilknyttet Tonsser og / eller det underleverandører / licensgivere. “Intellektuel Ejendomsrettigheder”: ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder (herunder databaser og katalogrettigheder og fotografirettigheder), patenter, brugsmodeller, designrettigheder, varemærker, handelsnavne, handelshemmeligheder, knowhow og enhver anden form for registrerede eller uregistrerede intellektuelle ejendomsrettigheder.

8.2 Disse servicevilkår giver ikke Brugeren nogle intellektuelle ejendomsrettigheder i Tonsser-tjenesten, og alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet heri, er forbeholdt Tonsser og dets underleverandører / licensgivere.

9. Yderligere bestemmelser for brug af Tonsser-tjenester

9.1 Tonsser-tjenesten er kun tilgængelige for personer i alderen 13 år og ældre.

9.2 Brugeren skal overholde alle gældende regler og reguleringer ved brug af Tonsser-tjenesten, herunder oprettelse eller tilpasning af indhold.

9.3 Vi udvikler konstant Tonsser-tjenesten, og vi kan ændre eller fjerne forskellige dele af Tonsser-tjenesten, herunder funktioner, produkter og partnere, der er tilgængelige på Tonsser-tjenesten, helt eller delvist.

9.4 Ved brug af Tonsser-tjenesten kan brugeren støde på indhold eller oplysninger, der kan være unøjagtige, ufuldstændige, forsinkede, vildledende, ulovlige, stødende eller på anden måde skadelige. Tonsser forsøger at gennemgå alt indhold fra partnere. Tonsser er ikke ansvarlige for tredjeparts (herunder Partnere) indhold eller oplysninger eller for eventuelle skader, der opstår som følge af brugen af eller tillid til dette.

9.5 Brugere og partnere skal være ansvarlige for at opnå og vedligeholde enheder eller udstyr (såsom mobiltelefoner) og tilslutninger, der er nødvendige for adgang til og brug af Tonsser-tjenesten og alle omkostninger i forbindelse hermed.

9.6 Brugeren vil ikke:

(i) bruge eller forsøge at bruge en anden persons Tonsser-konto og / eller få adgang til en anden person præstationsdata på Tonsser-tjenesten, eller bruge en anden persons indtastningsdata, ved brug af Tonsser-tjenesten uden samtykke fra den anden person;

(ii) kopiere, modificere eller oprette afledte værker af Tonsser-tjenesten eller enhver relateret teknologi;

(iii) omvendt konstruere, dekompilere, adskille,  dechifrere eller på anden måde forsøge at udlede kildekoden for Tonsser-tjenesten eller enhver relateret teknologi eller nogen del heraf;

(iv) fjerne enhver ophavsret, varemærke eller andre ejendomsrettigheder, der er indeholdt i eller på Tonsser-tjenesten;

(v) fjerne, dække eller skjule enhver annonce, der er inkluderet i Tonsser-tjenesten;

(vi) indsamle, bruge, kopiere eller overføre oplysninger, der er indhentet fra Tonsser-tjenesten uden Tonsser samtykke;

(vii) bruge bots eller andre automatiserede metoder til at bruger Tonsser-tjenesten;

(viii) oprette en Tonsser-konto ved hjælp af en falsk identitet eller en anden persons identitet; og

(ix) tilgå Tonsser-tjenesten undtagen gennem de grænseflader, der udtrykkeligt leveres af Tonsser, såsom Tonsser App og Tonsser hjemmesiden.

9.7 Tonsser behandler al personlig data indsamlet fra Brugeren i overensstemmelse med Tonssers fortroligheds-og personlighedspolitik.

10. Vilkår og Opsigelse

10.1 Disse servicevilkår gælder som en fortløbende og bindende aftale, så længe Brugeren bruger Tonsser-tjenesten.

10.2 Brugeren kan til enhver tid afbryde brugen af Tonsser-tjenesten. Tonsser kan afbryde levering af Tonsser-tjenesten permanent eller midlertidigt til enhver tid.

11. Ansvarsbegrænsning

11.1 Følgende afsnit gælder kun for brugere af Tonsser-tjenesten, der ikke er forbrugere. Tonsser er under ingen omstændigheder ansvarlige for Brugeren og eventuelle indirekte skader, herunder tabt fortjeneste, tabt salg eller forretning, tabt data eller forretningsafbrydelser eller for direkte skader som følge af tredjepartsaftaler mellem Brugere og Partnere.

12. Klager

12.1 Bemærk, at Tonsser-tjenesten til enhver tid kan afbrydes eller permanent afsluttes. Tonsser-tjenesten kan også midlertidigt suspenderes. Brug ikke Tonsser-tjenesten til sikkerhedskopiering af data.

12.2 Partneren er udelukkende ansvarlig for misbrug af data på vegne af deres medlemmer, baseret på deres aftale.

13. Gældende lov og Tvistbilæggelse

13.1 Disse servicevilkår er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Hvis du er en forbruger hjemmehørende i EU, skal du være opmærksom på, at du ikke kan fratage de rettigheder, du har fået i henhold til lovgivningen om forbrugerbeskyttelse i dit hjemland. Tvister som følge af disse servicevilkår skal afgøres af Københavns domstole. En forbruger kan altid anlægge sag ved dennes domstole. Parterne kan også bruge ODR-platformen, som forvaltes af Europa-Kommissionen til at bilægge deres tvister. Denne platform findes på http://ec.europa.eu/odr.

13.2 Ved fortolkning af disse vilkår vil den engelske version blive betragtet som afgørende og bindende.

14. Ændringer

14.1 Disse Tonsser Servicevilkår er underlagt ændringer.

14.2 Tonsser offentliggør de ændrede Tonsser Servicevilkår på Tonsser hjemmesiden og skal informere Brugeren og Partnere om, at Tonsser Servicevilkårene er blevet ændret på Tonsser-tjenesten eller via e-mail til den e-mail adresse, der er indsendt til Tonsser-tjenesten af Brugeren eller af Partneren. Hvis Brugeren eller Partneren ikke accepterer de ændrede Servicevilkår, ophører denne enhed, naturligt eller juridisk, med brugen af Tonsser-tjenesten.

15. Overdragelse

15.1 Tonsser har ret til at overdrage alle eller nogle af sine rettigheder eller forpligtelser heri helt eller delvist til en tilknyttet eller efterfølger eller en køber eller erhverver af sine forretningsmæssige aktiver vedrørende Tonsser-tjenesten, uden Brugerens eller Partnerens forudgående samtykke.

15.2 Brugeren har ikke ret til at tildele helt eller delvist nogen af sine rettigheder eller forpligtelser heri.

Opdateret 15.11.2017